Ramsvik 3

Grunnflate / fotavtrykk 110,3 m²
BYA 130,2 m² - BRA 108,1 m²
Møne H. 4,2  m. og gesims 4,2 m. (v/pulttak regnes gesims som møne)
Takvinkel 15 °

Ramsvik 3 er en ny kjekk funkishytte som også er basert på ett plan. Den har to tak som går mot en annen, med et mellomparti som henger sammen med en terrasse som er delvis i ly for vær og vind. Hytten har tre soverom, bad og et lite wc i mellompartiet.

Last ned ark. tegn