Våre samarbeidspartnere

XL-BYGG. Berge Sag (Hovedleverandør)

XL-BYGG Berge Sag AS ble etablert høsten 2010, og er en videreføring av den tidligere handelsavdelingen for trelast og byggevarer i Berge Sag og Trelast AS. Med vår bakgrunn er det derfor naturlig at det nå blir proffkundene som får det meste av vår oppmerksomhet. Vi har gjennom årene bygget opp en solid kompetanse rundt det å kunne hjelpe våre kunder i en hektisk hverdag.

Dette gjelder både det praktiske og ikke minst det faglige, samtidig som vi også har prioritert en god og forutsigbar logistikk i det daglige. Det nye suppleringslageret i Haugesund blir nå en viktig del av denne strategien.

Bergene Holm 

Bergene Holm AS er en ledende totalleverandør av trelast og treinteriør til norsk byggevarehandel og industrielle kunder i inn- og utland. Produktene produseres ved våre avdelinger i Norge, basert på tømmer fra miljøsertifiserte skoger. Alt fra sterkt og holdbart konstruksjonsvirke til elegant, profilert listverk produseres og kjøres ut fra våre anlegg hver dag. Vi leverer et bredt spekter av kledning-, panel- og listverksprofiler og har et av Europas råeste anlegg for overflatebehandling av tre.

De siste årene har vi utviklet egne panelkolleksjoner med tilhørende listverk og beis. Våre beisfarger er utviklet i harmoniske farger med et naturlig uttrykk som passer godt til norske hus og hytter. For de som ønsker det unike og effektfulle har vi samlet våre mest eksklusive paneler i kolleksjonen Diamonds & Pearls. Disse panelene er både strukturbørstet, beiset og påført effekter i sølv, bronsje, perlemor eller diamantglitter. I uteromskolleksjonen Signatur finnes beisede terrassebord i kraftig dimensjon.

Logoen til Bergene Holom

Gilje

Gilje Tre AS leverer vindusløsningene og inngangsdører til prosjekt der alt er gjennomtestet med hensyn til lyd og lys. De er fleksible på det meste, bortsett fra kvalitet. Gilje har fokus på å være i forkant når det gjelder teknisk utstyr, og investerer betydelig i å stadig utvikle maskinparken - derfor har de sannsynligvis noen av de mest moderne produksjonsmiljøene i bransjen. Alle nye maskiner etterlever en filosofi om skreddersydd masseproduksjon.

Maskinene skal være hjelpemiddel i å produsere nøyaktig hva kundene ønsker. Men en god arbeidsmetodikk er det minst like viktig som å ha bra maskiner og flotte lokaler. Det er i en standardisert arbeidsmetodikk at en stabil kvalitet ligger. De baserer produksjonen av vinduer og dører på prinsippet kontinuerlig utvikling. Alle standarder skal leve og være mulige forbedringspunkter. Standardisering er selve fundamentet i alle forbedringsprosesser. Maskiner og utstyr selv skal kunne oppdage avvik, slik at vi kan være trygge på det produktet den lager. Kvalitet skapes ikke av personer i hvite frakker og forstørrelsesglass, kvaliteten må bygges. De skaper en kultur for å slutte å fikse problemer, men heller gjøre det riktig første gang. For Gilje er kvalitet en verdierklæring. NDKV - Norsk Dør og Vindus Kontroll. Velger du produkter med NDVK merket, får du produkter tilpasset norske forhold. www.ndvk.no

Produktet er testet etter europeiske standarder. I Norge er det Norges byggforskningsinstitutt NBI som utfører all testing av produktene. CE-merking. Giljes dører og vinduer er CE-merket. Ved å CE-merke våre produkter tar vi ansvar for at de er i samsvar med ytelsene angitt i CE-merkingen og i ytelseserklæringen.

Logoen til Gilje

Bygg 1

Bygg1 tilbyr dører og andre byggevarer til forhandlarar, hytte- husfirma og entreprenørar.

Vi skal vere best levering og service. Bygg1 er grossist og samarbeider med produsentar som har lang erfaring innan produksjon av dører og andre byggevarer. Vårt moderne lager og kontorbygg ligg i Ørsta kommune – Hjartet av Sunnmørsalpane. Gjennom Ørsta går kyststamvegen E39, som gjer at vi får transportert dørene raskt ut til våre kundar i heile landet. Vi har eit stort lager, som gjer at vi kan levere innan eit par dagar. Vi og våre samarbeidspartnarar jobbar kontinuerleg med produktutvikling. Vi tek atterhald om at produkta kan verte endra i høve til spesifikasjonar som er oppgitt i katalogar og på nett. Bygg 1 Produkter AS skal ta eit aktivt samfunnsansvar og arbeider etter ein høg miljømessige og sosial standard med utgangspunkt i både nasjonale og internasjonale retningslinjer og konvensjonar.

Felles for alle våre produkt:
Mottakar pliktar å anmerke transportskadar på fraktbrevet ved mottak.
Dersom dette ikkje er følgt opp av mottakar, vert skaden ikkje erstatta av
Bygg 1 eller transportør – NS 3409. For at garantien skal gjelde, må produkta vere monterte fagmessig og Bygg 1 sine vedlikehaldsråd følgde. Det er 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil, vennligst gi beskjed snarast ved manglar på produkta. Dersom man finn feil eller manglar før montering skal man ikkje montere eller ta i bruk produktet. Dersom produktet er montert og tatt i bruk, vert dette å regne som at produktets utføring og overflate er akseptert.

Dørblad skal lagrast liggande. Garantien gjeld ikkje dersom produktet er handtert, montert eller oppbevart på ein uforsvarlig måte, eller i eit klima som ikkje var tiltenkt det aktuelle produktet.

Logoen til Bygg1

Rockwool

Verdt å vite om bærekraft og bygninger. Bygninger er en viktig del av vår hverdag. Vi bruker opptil 90 % av tiden innendørs. Vi bruker også mye ressurser i forbindelse med bygging og drift av bygninger: 40% av samfunnets energiforbruk. 40% av samfunnets bruk av materialer
30% av samfunnets avfall. Bygninger representerer også stor verdi for den enkelte og samfunnet. I Norge er det registrert rundt fire millioner bygninger med en samlet verdi på over 300 milliarder norske kroner. Hvert år øker boligmassen med ca. 1 %.

Verdt å vite om energieffektivitet. Den mest effektive måten og redusere bygningers energiforbruk er en godt isolert bygningskropp. Våre bygninger bruker mye energi:

Bygningsmassen  forbruker i dag ca. 80TWh hvor halvparten av forbruket skjer  i boliger. Dette inkluderer elektrisitet, fjernvarme, ved, pellets, olje og gass. Over 3/4 av forbruket anvendes til til oppvarming og kjøling. Samlet elektrisitetsbruk i bygninger i Norge forventes å utgjøre i overkant av 69,3 TWh i 2030. Stortinget besluttet i 2016 at energiforbruket i bygningsmassen skal reduseres med 10TWh innen 2030. Gode, trygge og solide konstruksjoner med riktig valg av isolasjon reduserer energiforbruket og gir mange økonomiske fordeler i hele byggets levetid.

Verd å vite om brannsikkerhet i bygninger. Vi bruker omtrent 90 % av tiden innendørs enten det er i vår bolig, arbeidsplass, på skolen eller i en barnehage eller andre typer bygninger. Bygninger skal være behagelige og sikre og oppholde seg i, og de materielle verdiene som finnes i bygningene bør være godt beskyttet, enten det gjelder en privat eller offentlig bygning. Isolasjon spiller en viktig rolle for tryggheten og sikkerheten i en bygning. Det er en avgjørende forskjell mellom ulike isolasjonsmaterialer når det gjelder brannsikkerhet. ROCKWOOL isolasjon er laget av stein, og stein brenner ikke. ROCKWOOL isolasjon tåler temperaturer på over 1000 °C og gir deg størst sikkerhet i tilfelle brann.c

Verdt å vite om bærekraft og bygninger. Bygninger er en viktig del av vår hverdag. Vi bruker opptil 90 % av tiden innendørs. Vi bruker også mye ressurser i forbindelse med bygging og drift av bygninger: 40% av samfunnets energiforbruk. 40% av samfunnets bruk av materialer
30% av samfunnets avfall. Bygninger representerer også stor verdi for den enkelte og samfunnet. I Norge er det registrert rundt fire millioner bygninger med en samlet verdi på over 300 milliarder norske kroner. Hvert år øker boligmassen med ca. 1 %.

Logoen til Rockwool

Byggma

Byggma ASA eier produksjonsbedriftene ; Forestia AS, Huntonit AS, Uldal AS, Masonite Beams AB, Scan Lamps AS og Aneta Belysning AB, samt salgsselskapet Huntonit AB i Sverige.

Byggma ASA er en mer komplett leverandør enn vi noen gang har vært. Vi er en av Norges ledende leverandører av byggevarer og har alle byggevarekjedene i Norge som kunder. Byggma ASA omsatte for ca. 1.8 mrd. kroner i 2014. I Byggma ASA inngår kjente bedrifter som Forestia, Huntonit, Uldal, Scan Lamps, Aneta Belysning og Masonite Beams. Med vår slagkraftige salgs- og markedsorganisasjon har vi som mål å ha et av Norges beste salgs- og serviceapparater mot proff- og forhandlerleddet. På våre merkevarers respektive nettsider finner du en bred presentasjon av vårt selskap og våre mange produkter.

Byggma ASA har sitt hovedkontor i Vennesla i Vest-Agder. Vi er ca. 730 ansatte i Byggma konsernet totalt. På hovedkontoret finner man noen av disse i konsernfunksjoner som salg, markedsføring, innkjøp, administrasjon og økonomi.

Visjon: Byggma ASA skal bli en av de ledende leverandører av byggevareløsninger i Norden. Konsernets visjon skal søkes oppnådd via selskapets grunnleggende verdier, nærmere beskrevet som INA:
I - Inkluderende. Vise interesse, respekt og forståelse overfor kolleger,kunder og leverandører.
Åpen og direkte kommunikasjon som gir mulighet for innflytelse og medbestemmelse som skaper engasjement. Bidra til å gjøre menneskene rundt deg enda bedre enn de er idag (vi er ikke bedre enn det svakeste leddet).

N - Nyskapende. Nysgjerrig og på søken etter fremtidens utfordringer. Alltid løsningsorientert og på søken etter muligheter og de gode ideene. Stimulere til utvikling og kommersialisering av de gode ideene på tvers av konsernet.

A - Ansvarlig. Kontinuerlig fokus på HMS, herunder kontinuerlig fokus på opplæring og kompetanseutvikling. Opptre med integritet og samtidig stå for alt vi sier og gjør.    
Vise omtanke for miljø, helse og bærekraftig utvikling ved utøvelse av vår virksomhet.

Kährs

ÅrstidsvariasjonerSammenlignet med et tradisjonelt gulv i heltre er vår patenterte konstruksjon 75 % mer stabil. Et Kährs-gulv motstår vridning, bøyning og sprekkdannelse, selv ved endring i temperatur og fuktighet gjennom årstidene. Konstruksjonen gir et perfekt balansert tregulv som tåler dramatiske klimaendringer. Derfor kan våre gulv også kombineres med gulvvarme. Kährs 15 mm gulv fungerer bra selv i klima med en relativluftfuktighet på 20 – 60 %, ved en temperatur på 18°C.

Uten sprekkerDa Kährs lanserte Woodloc® i 2000 – det første limfrie fugesystemet i verden – var det en revolusjon innenfor gulvindustrien. Med dette geniale fugesystemet føyes bordene sammen mekanisk, og resultatet blir et gulv tilnærmet uten synlige skjøter.

Mer enn en vakker overflate. Uansett hvilken overflatebehandling du velger for Kährs-gulvet, kan du være sikker på at den vil både fremheve og beskytte treets naturlige skjønnhet. Alle Kährs' overflatebehandlinger er dessuten naturlig fri for løsemidler, formaldehyd og isocyanat. Overflatebehandlingene gjør også at det er lett å rengjøre og vedlikeholde gulvene.

IcoPal

Icopal leverer over hele Europa, og ønsker å bli sett på som den fortrukne parter og leverandør av service og produkter for beskyttelse og tildekning av bygninger og konstruksjoner. Våre kjerneprodukter er taktekking, fuktbeskyttelse og byggematerialer relatert til dette.

Våre kunder er forhandlere, entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører og eiere av bygg som foretrekker oss på grunn av vår pålitelighet og evne til å tilby løsninger tilpasset deres behov. Vi bygger vår konkurransemessige fordel på en sterk og lokal tilstedeværelse, kombinert med ressursene fra en stor internasjonal organisasjon. Vi tilstreber det høyeste nivå for kundetilfredshet ved å reagere hurtig på kundenes behov, og ved å tilby et foretrukket utvalg av produkter og service basert på innovasjon, omkostningseffektivitet og erfaring. Alle ansatte skal anerkjennes for sin oppmerksomhet mot kundens behov, profesjonelle framferd og pålitelighet i forretningsrelasjoner. Det er vår ambisjon å tiltrekke, utvikle og beholde de dyktigste menneskene. Vi skal være miljø- og sosialt bevisste og opptre ansvarlig overfor samfunnet. Vi skal være de beste innen vår bransje, og gjennom det oppnå vekst og verdi for selskapet, de ansatte og eierne.

Logoen til icopal

Modena

Modena Fliser er en landsdekkende kjede med egne butikker og forhandlere. Vår målsetting er å være den ledende kjeden innen flis- og flisrelaterte produkter. Alle butikkene i Modena Fliser byr på «showroom» for våre kunder. Disse har et stort utvalg av fliser, og hos enkelte kan man og finne et bredt utvalg av skifer og naturstein, varme, byggevarer, verktøy, og baderomsinnredninger m.m. Vi lagerfører det meste av det du finner i utstillingene, og kan derfor levere varene raskt til deg. Det vi ikke har på lager er aldri langt unna – dette for å gjøre det mest mulig enkelt for våre kunder. Vi i Modena Fliser er proffkundens soleklare førstevalg. Dette er et kvalitetsstempel og en stor trygghet for deg som privatkunde. Hos oss vil du få de riktige råd og veiledninger, på lik linje med proffene. Dette sammen med høy fokus på service hele veien fra innkjøp til vareutlevering, gjør oss til en faglig sterk og unik leverandør. Trenger du en fagperson til å gjøre jobben, har vi et bredt nettverk av kontakter vi gladelig videreformidler. Er du en arkitekt, entreprenør, eller utførende har kjeden allerede et effektivt og bra nettverk, med markedets dyktigste betjening. Modena Fliser har i dag samarbeid med flere av verdens ledende og mest renomerte produsenter på flis. Dette gir markedets bredeste sortiment med utvalg fra det helt enkle til det mest eksklusive. «Vi realiserer drømmer og bygger verdier for våre kunder».

For at vi skal ha fornøyde kunder er det viktig med forutsigbarhet, tette relasjoner og raske tilbakemeldinger. Våre medlemmer står derfor til tjeneste for synspunkter og med det mål å tilføre deg konkurransekraft og -fortrinn slik at du skal føle deg trygg på at du har solide samarbeidspartnere – både på kort og lang sikt.

Vår visjon og vårt hovedmål er at vi som en sterk fagkjede skal være markedsleder innenfor vår bransje både på proff- og privatmarkedet i Norge.

Fibo Trespo

Fibo Trespo har over 750 kombinasjoner som gir deg en fantastisk mulighet til å finne noe som passer akkurat for deg. Mønstre, farger og flisstrørrelser varierer like mye som menneskene som velger dem, og rommene de velger å bruke dem. Veggpaneler gir deg blant annet inntrykk av skifer, fliser, marmor eller mosaikk. Med Fibo kan du selv utforske hvordan badet og kjøkkenet ditt kan se ut med ulike design, mønstre og flisstrørrelser. 

Miljøbevisst produksjon er en selvfølge for oss. Derfor produserer vi våre miljøvennlige veggsystemer av 70 % rene, PEFC-godkjente tresorter, og vi bruker kun leverandører som lever opp til våre egne krav til gjenvinning i alle ledd. Vårt engasjement for bærekraft finnes i alt vi gjør. Hos Fibo fokuserer vi på å produsere produkter med bærekraft og fokus på miljøet. Vi er forpliktet til å redusere vår miljøpåvirkning i hele verdikjeden og jobber derfor kontinuerlig med å redusere utslippene og energiforbruket. Vi har investert 140 millioner kroner i nye maskiner og nytt utstyr for å forbedre effektiviteten og samtidig redusere vårt totale energibehov. I løpet av 2017 avslutter vi en større ombygging og utskiftning av produksjonsutstyr som skal gi 50 % energibesparelser. Samtidig forbedrer vi logistikken på anlegget slik at materialene ikke må transporteres like mye som tidligere. Hos Fibo jobber vi kontinuerlig med både helheten og spesifikke detaljer for å forbedre våre prosesser og redusere miljøpåvirkningen.Våre fremgangsfaktorer er fokus på innovasjon, produksjon i toppmoderne lokaler med det nyeste tekniske utstyret, LEAN som styringsmodell samt våre ytterst kompetente medarbeidere i produksjon, salg og service. Disse faktorene gjør at våre produkter i dag er like populære som fliser i Norge. Vi hos Fibo jobber kontinuerlig for å oppnå en mer effektiv bruk av jordens ressurser, og vi bruker vår kunnskapsbase og vår innovasjonsstyrke til å finne nye ressursgjerrige og bærekraftige løsninger.

Logoen til Fibo-Trespo

Grøvik

Grøvikrenna. Grøvik sine systemer har god passform og er lette i vekt. Dette gjør de enkle og raske å montere. Med litt veiledning, kan man gjøre det selv. De er også kostnadseffektive sammenlignet med konkurrerende produkter.

Grøvik sine takrennesystemer er en investering for livet. Grøvik® har mer enn 60 års erfaring i tøft vestlandsklima. Takrenner som ble montert i 1956 er like fine i dag. Våre systemer er godt likt av fagfolk. Aluminium ruster ikke. Ubehandlet vil den med tiden få en vakker sølvgrå patina.

Grøvik sine takrennesystemer er produsert av 100% resirkulert aluminium. Dette betyr at aluminiumen benyttet i Grøvik sine takrenner har hatt et liv før de ble til en takrenne. At de er produsert av resirkulert aluminium betyr også materialet har evig liv. Aluminium kan resirkuleres igjen og igjen. Det er 100% resirkulerbart. Gjenvinning krever kun fem prosent av energien som kreves til å produsere aluminium for første gang.

Vi har en god passform på delene og gode skjøtesystemer. Vi har et særdeles bredt utvalg av deler i standardutvalget, noe som får Grøvikrenna til å passe inn over alt. I tillegg lakkerer vi spesialfarger etter ønske på bestilling.

Vi er ganske alene om å kunne levere spesielle sveiste vinkler av renner og rør eller andre spesialdeler, raskt og rimelig. Vi knekker også beslag-varer utenom standard til mange av våre kunder. Vi er en forholdsvis liten organisasjon som bidrar til en rask og åpen dialog vedørende nye produkter og løsninger.

Logoen til Fibo-Trespo

Talgø

MøreRoyal. MøreRoyal kledning leveres i et bredt spekter av klassiske og moderne profiler, i flere ulike dimensjoner tilpasset ulike stilarter og arkitektur. Det blir en smakssak og praktisk vurdering om huset ditt skal ha stående eller liggende, smal eller bred, slett eller profilert kledning. Kanskje vil du kombinere flere typer kledning?
Kledning og fasade i MøreRoyal har mange gunstige fordeler, les mer om fordelene her. 

Vi sier at MøreRoyal behandlede materialer er «dobbeltbehandlet». Først impregnert og så kokt i olje. Alt trevirke trenger vedlikehold, også MøreRoyal. Kravet til vedlikehold av MøreRoyal-behandlet trelast er imidlertid mindre og betydelig enklere enn ved andre typer trelast.

Oljen vi koker inn i materialene har flere gode egenskaper. MøreRoyal plank er et levende treverk, men på grunn av oljen som er kokt inn i virket er dette mindre utsatt for krymping og svelling. En rask endring mellom tørre og fuktige dager vil kunne skape bevegelser i materialer og føre til skjemmende sprekker. MøreRoyal prosessen gjør at den normale fuktighetsvandringen i treet går svært sakte og ivaretar materialene på en helt annen måte.

Logoen til Fibo-Trespo

Nord peis

Nordpeis. Nordisk design er kjent for sin enkelhet, funksjonalitet og minimalisme. Nordpeis er størst på et ikonisk norsk møbel; peisen. Med glødende interesse for detaljer, kvalitet og innovasjon er vi med på å skape signaturen til norsk design.

Med et bredt sortiment og fleksible tilvalg, gir vi deg muligheten til å skape et helt personlig preg på ditt ildsted.
 
Internasjonal satsning. Nordpeis har satset på rentbrennende peiser og ovner også utenfor Norge. Det er en glede å å ha innført norsk forbrenningsteknologi og norsk design til andre land i Europa. Nordpeis skal også i fremtiden spre norsk design, forbrenningsteknologi og teknisk kvalitet i Europa og verden.

Logoen til Fibo-Trespo

Trapperingen

Trapperingen. Hvem er vi: Seks av landets mest tradisjonsrike trappeprodusenter har gått sammen i en landsdekkende kjede for å samkjøre og effektivisere produksjon, markedsføring og salg av trapper. Med stor geografisk spredning og effektiv distribusjon er vi rustet til å betjene hvert hus i Norge som trenger en trapp. Vår store ambisjon er å være "best på trapper"!

Det er mange valg og beslutninger som skal taes når du kjøper ny trapp. Vi i Trapperingen hjelper deg med hele prosessen. Trappen blir boligens blikkfang, og har flere viktige oppgaver. Trappen skal løfte resten av interiøret, samt at trappen skal være et bindeledd mellom etasjene.  Ta kontakt så hjelper vi den gjennom hele prosessen.

Trapperingen leverer trapper og trappeløsninger av beste design- og håndverksmessig kvalitet.

Logoen til Fibo-Trespo

Andre samarbeidspartnere

Tverrli - Fidjeland

Stavangerhytten skal stå for salg av tomtene i samarbeid med Fidjeland utbygging AS v/ Berland Betong  og vil ordne alle formaliteter i forbindelse med salget. Stavangerhytten har over 40 års erfaring med bygging av hytter og har sentral godkjenning for hele utførelsen. Det var ledelsen i Stavangerhytten som i 1982 laget den første reguleringsplanen for «Jogledalen» med hytter, skitrekk og hotell og var sentrale i utbygging av dette.  Vi er således meget kjent med forholdene i dalen. 

Alle tomtene på dette feltet er  nå solgt. I nær tilknytting ligger:  Fidjeland skitrekk med to fjell-trekk, et barneskitrekk, skiutleie og varmestue med alle rettigheter. Her er det løyper i alle vanskelighetsgrader. Sirdal høyfjellshotell har restaurant med alle rettigheter, svømmebasseng, leiligheter og vanlige hotellrom. Alt av bra standard.

NB. UTSOLGT

Tverrli vest - Fidjeland

Stavangerhytten skal stå for salg av tomtene i samarbeid med Fidjeland utbygging AS v/ Berland Betong  og vil ordne alle formaliteter i forbindelse med salget. Stavangerhytten har over 40 års erfaring med bygging av hytter og har sentral godkjenning for hele utførelsen. Det var ledelsen i Stavangerhytten som i 1982 laget den første reguleringsplanen for «Jogledalen» med hytter, skitrekk og hotell og var sentrale i utbygging av dette.  Vi er således meget kjent med forholdene i dalen. 

Her kommer det for salg 15 nye tomter. Oppstart/salg vil bli vår 2021.

 

 

Tverrli øst - Fidjeland

Stavangerhytten skal stå for salg av tomtene i samarbeid med Fidjeland utbygging AS v/ Berland Betong  og vil ordne alle formaliteter i forbindelse med salget. Stavangerhytten har over 40 års erfaring med bygging av hytter og har sentral godkjenning for hele utførelsen. Det var ledelsen i Stavangerhytten som i 1982 laget den første reguleringsplanen for «Jogledalen» med hytter, skitrekk og hotell og var sentrale i utbygging av dette.  Vi er således meget kjent med forholdene i dalen. 

Her kommer det for salg over 30 nye tomter. (oppstart 2022)

Sletto øst - Sveio

SLETTO HYTTEFELT ligger langs sjøen på vestsiden av Sveio Kommune, nord for Haugesund- midt mellom Stavanger og Bergen.
Tomtene har en fantastisk solrik beliggenhet med panoramautsikt ut over Bømlafjorden. Det er kort vei ned til havnebassenget/molo med egen båtplass. I området rundt er det også flotte turområder i umiddelbar nærhet. Samt muligheter for turer på fjorden med bade- / fiske.
Tomtene ligger usjenert til, med en tilbaketrukket beliggenhet på feltet, uten gjennomgangstrafikk. Sletto Øst er et nyere hyttefelt ved Bømlafjorden. Stikkord for Sletto er ; hav, svaberg, sol, vind og salt.
En plass til å nyte både strålende sommervær, eller en høststorm på sitt verste.

Det er flere tomter tilgjengelige.

Haukås

Haukås Utvikling AS har i området mellom Kvamskogen og Strandebarm i Hardanger, et unikt område i storslått vestlandsnatur. Her, i dette uberørte landskapet åpnes det nå for utbygging av fritidsboliger. Området ligger kun 1,5 times kjøring fra Bergen, og kan tilby store, usjenerte tomter i nærhet til fjord og fjell. Du får topp moderne fritidsbolig med alle fasiliteter og fantastiske friluftsopplevelser rett utenfor egen dør. Vi kan tilby preparerte skiløyper fra hyttedøren, egen båthavn i Hardangerfjorden samt tur ,jakt og fiskeopplevelser i vakre omgivelser. Helårs fritidsboliger Hytteprosjektet på Haukås er et nyvinningsprosjekt. Feltet som bygges ut ligger i et hittill uberørt naturområde som fungerer som tur og utfartsområde for lokalbefolkningen i ytre Hardanger. Det er derfor lagt vekt på at naturen i størst mulig grad skal skånes blant annet ved å unngå for mye sprenging i terrenget og at hyttene ikke skal dominere eller se skjemmende ut i terrenget. (se under hyttefelt)

Nytt felt like ved som heter Gråskorv kommer for salg.
Her vil det komme ca. 40 tomter til salgs.

Kvitaneset

Skaget Kvitaneset AS har utsiktstomter ved sjøkanten på Kvitaneset i Sveio kommune (mellom Buavåg og Sletto/Eltravåg, nord for Haugesund). Nausttomter like i nærheten. For noen av tomtene vil naustene kunne bygges mindre enn 15 meter fra tomtegrensene. Båtplasser med feste i brygge. (På sikt planlegges flytebrygger). Småbåthavn ligger svært godt skjermet i en naturlig lun havn/bukt. Kvitaneset ligger mellom Buavåg og Sletto/Eltravåg i Sveio kommune (nord for Haugesund). Sveio sentrum (butikk, cafe, apotek, skole, idrettshall, golfbane): Ca 8 min med bil. (Oppgradering av FV 6 /Tjernagelvegen mellom Buavåg og Sveio er godt igang).  

Utbyggingsprosjektet består av Skaget Kvitaneset som grunneier.
BERGE SAG. XL BYGG som leverandør og STAVANGERHYTTEN som bygger.
NGS MASKIN står for anleggsarbeidet. Flere av tomtene er nå byggeklare.  Det er også bygget ferdig og solgt 2 fritidsboliger. Ta gjerne kontakt om dere er interessert i tomt ved sjøen, nausttomt eller båtplass. 
Det er ikke bygge klausul på området.

Belland

Stavangerhytten skal stå for salg av tomtene i samarbeid med Lasse Belland. Belland Graving AS

Det vil komme nye tomter til salgs med flere Stavangerhytter.

Fra Lyngdal sentrum mot Korshamn. Etter ca 10 km kommer du til Belland på høyre side. Følg veien gjennom tunet til grunneier og entreprenør. Han vil også være tilgjengelig for en avtalt visning på tomten. Båtplassen ligger ikke så langt fra eiendommen til grunneier. Eiendommen på Belland ligger flott plassert med utsikt mot Børøy og Ytre Rosfjorden. Ca. 10 km fra Lyngdal sentrum. Ikke så langt ifra det populære Sørlandsbadet. Ved fjorden er det gode bade og fiskemuligheter. 

Lyngdal

Stavangerhytten skal stå for salg av tomtene i samarbeid med Torkel Tjelland. TT Anlegg AS

Fra Stavanger følg E 39 til Lyngdal og ta veien over til Sprangereid, (eller kjør forbi Lyngdal til du kommer til Vigeland og ta av mot Lindesnes fyr). Fortsett forbi Sprangereid videre mot Lindesnes fyr. Høyland hyttefelt ligger på høyre side ca. 5 km forbi Sprangereid. Det vil stå skilt inn til Høyland hyttefelt (ikke Høyland nord som man først kommer til). Tomten ligger i øvre del av feltet som heter Solåsen. Følg veien oppover ca. 700 m og ta til venstre når du er kommet opp. 

Entreprenører

Entreprenør | Sirdal
Leif Berland. v/Berland Betong

Entreprenør  | Lyngdal
Belland Graving 

Entreprenør | Lyngdal
TT Anlegg. 

Entreprenør | Farsund
Golden Maskin. 

Entreprenør  | Kvam 
K. Hjelmeland  / Hæhre Entreprenør  

Entreprenør | Tysse
K. I. Svensdal

Entreprenør  | Sveio
NGS Maskin

Entreprenør  | Sandnes
Vårlid Vegard

Rørlegger - Fliselegger - Tømrer

Rørlegger | Sirdal
Modalsli Rør 

Rørlegger | Sveio
Rørlegger Thuestad

Rørlegger | Kvam
Nils Aksnes AS. Comfort

Rørlegger | Lyngdal
Lindesnes Rør

Rørlegger | Sandnes
Rørlegger Øyvind Asheim

Fliselegger | Sirdal
Skretting Flis

Fliselegger | Sveio
Breitve Murerfirma

Fliser | Rogaland. Vestland
Modena

Tømrer / snekker
Remigijus Bygg

Tømrer / snekker
SDbygg

Elektriker - Kjøkken - Ventilasjon

Elektriker | Sirdal
Flekkefjord Elektro 

Elektriker | Sveio
Frøvik Elektro 

Elektriker | Kvam
Hordaland Elektroteknikk  

Elektriker | Lyngdal
Lindesnes Elektro  

Elektriker | Sandnes
Haga Elektroservice

Kjøkken
Strai Kjøkken og Bad

Ovn/ pipe
Nordpeis

Rørsystemer
Opplandske Rørsystemer

Ventilasjon
Systemair / Villavent

Hvitevarer etc.
Tveit Elektro. Power Flekkefjord

Stavangerhytten tilbyr skreddersydde løsninger. Derfor er valget av gode leverandører viktig for oss. 

KONTAKT OSS