Solieknuten

Solieknuten

Grunnflate/fotavtrykk 154,4 m²
BYA 170,0 m²  -  BRA 245,0 m²
Møne H. 6,6 m. og gesims 4,4 m.
Takvinkel 35°

Mål gjelder Del 1 og 2.