Hyttefelt på Solåsen - Lindesnes

Solåsen - Lindesnes

Hyttetomter med gode solforhold og panorama utsikt over storhavet og Lindesnes fyr. Båtplass og naust med parkering inkludert i prisen.

Fra Stavanger følg E 39 til Lyngdal og ta veien over til Sprangereid, (eller kjør forbi Lyngdal til du kommer til Vigeland og ta av mot Lindesnes fyr). Fortsett forbi Sprangereid videre mot Lindesnes fyr. Solåsen hyttefelt ligger på høyre side

ca. 5 km forbi Sprangereid. Det vil stå skilt inn til hyttefeltet. Tomten ligger i øvre del av feltet som heter Solåsen. Følg veien oppover ca. 700 m og ta til venstre når du er kommet opp. Det ligger 4 like hytter på venstre side, og det er inn denne veien til venstre tomtene ligger ca. 150 m etter dem. Det vil være merket med skilt Stavangerhytten og Bergesag/XL bygg som leverandør.

Lindesnes er en kystkommune i Vest-Agder med en kystlinje på vel 90 km. Selve Lindesnes ytterst på Lindesneshalvøya er Norges sydligste fastlandspunkt (57°58'46"N). Lindesnes kommune er lokalisert langt sør og strekker seg fra sydpunktet og ca fem mil innover i landet. Kommunesenteret Vigeland ligger 12 km vest for Mandal. Største arbeidsplass er GE Healthcare med ca 400 ansatte, næringslivet for øvrig er allsidig med vekt på tjenesteyting og turisme. Kommunen er en av fem i Lindesnesregionen med totalt 23 500 innbyggere som samarbeider om brannvesen, renovasjon, IKT, barnevern, PPT, Pedagogisk Senter, næringsutvikling m.m. Stadig flere funksjoner legges inn i samarbeidet. 

Lindesnes fyr som er er Norges eldste fyr beliggende tilnærmet helt på sydspissen av Lindesnes-halvøya i Lindesnes kommune. Staten ved Kystverket eier fortsatt Lindesnes fyrstasjon, mens det er Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum som står for den daglige driften. I 2004 stod Vest-Agder fylkes tusenårssted Fjellhallen ferdig. Den er bygget i fjellet under fyrstasjonen. Hallen blir brukt til konserter, begivenheter og arrangementer i kommunen samt filmfremvisning av historien rundt fyret og fyr i Norge gjennom hele turistsesongen. I tillegg til Fjellhallen finnes en museumsbutikk og flere utstillinger i fyrets bygninger og i noen av hulene som tyskerne etterlot seg i 1945. Museet tar i mot grupper året rundt og mange skoleelever får hver vinter oppleve plassen gjennom Den kulturelle skolesekken. Lindesnes fyr har åpent hele sommersesongen og er ellers åpent hver søndag.

Spangereidkanalen går tvers gjennom Lindesneshalvøya i Lindesnes kommune gjennom Spangereid fra Store Båly til Lehnesfjorden. Den ble vedtatt bygget i 2005 etter over 20 år med planlegging fra kommunen. Finansieringen ble sikret med bidrag fra stat, nabokommuner og det private næringsliv i regionen. Hensikten med kanalen er å gi småbåttrafikken en mulighet til å passere Lindesnes uten å gå ut på havet. Med en seilingshøyde på 4,5 m er imidlertid de fleste seilbåter utestengt fra å passere kanalen og må fortsatt runde Lindesnes til havs.