Rosenli

Rosenli

Grunnflate/fotavtrykk 94,3 m²
BYA 140,8 m²  -  BRA 172,2 m²
Møne H. 6,6 m. og gesims 5,0 m.
Takvinkel 27°

Mål gjelder Del 1.
Og inkluderer bod med garasje.
BOLIGSTANDARD.