Lervig

Lervig

Grunnflate/fotavtrykk 67,6 m²
BYA 69,9 m²  -  BRA 63,3 m²
Møne H. 5,0 m. og gesims 2,8 m.
Takvinkel 43°

Mer info kommer...