Båt på Kvitaneset på Sveio

Kvitaneset - Sveio

Utsiktstomter ved sjøkanten på Kvitaneset i Sveio kommune (mellom Buavåg og Sletto/Eltravåg, nord for Haugesund).

Flere ledige tomter. 2 solgt.

Utsiktstomt ved sjøkanten på Kvitaneset i Sveio kommune (mellom Buavåg og Sletto/Eltravåg, nord for Haugesund).  Nausttomter like i nærheten. For noen av tomtene vil naustene kunne bygges mindre enn 15 meter fra tomtegrensene. Båtplasser med feste i brygge. (På sikt planlegges flytebrygger). Småbåthavn ligger svært godt skjermet i en naturlig lun havn/bukt.

Kvitaneset ligger mellom Buavåg og Sletto/Eltravåg i Sveio kommune (nord for Haugesund). Sveio sentrum (butikk, cafe, apotek, skole, idrettshall, golfbane):

Ca 8 min med bil. (Oppgradering av FV 6 /Tjernagelvegen mellom Buavåg og Sveio er godt igang).

Haugesund: 20-25 min.
Stord: 40-45 min.
Stavanger: Ca 2 timer.(Redusert reisetid når Rogfast står ferdig, med fergefri forbindelse over Boknafjorden).
Bergen: Ca 2 timer og 20 min.  

Fra Sveio sentrum; følg FV 6 /Tjernagelvegen til kryss Buavåg /Auklandshamn/Emberland og ta i krysset av mot Buavåg. Ved kryss over fergekai i Buavåg, følg FV 541 mot Haugesund ca 600 m. Avkjøring til høyre og en er fremme.

Fra Haugesund; følg RV 47 til Ekrene i Sveio, og ta av ved kryss mot Buavåg. Følg FV 541/Gullvegen ca 14,8 km. Avkjøring til venstre og en er fremme.

Fra havna er det kort avstand ut i fjorden til gode fiskeplasser, samt til nærliggende holmer. Espevær, Røvær, Haugesund, Førde og Stord er også kun en "svipptur" unna med hurtiggående båt. I umiddelbar nærhet av tomtene ligger det barnevennlige, langgrunne og solrike sandstrender i Grunnavåg og på Karisanden. Rundt hele Kvitaneset er det flotte turområder og gode fiskeforhold fra land, og ytterst på Kvitaneset ligger Skaget med sitt lave svaberg ut i fjorden.

Langs veien inn til tomtene renner Grindabekken der småauren går opp. Like før bekken når sjøen, føres den gjennom det som på 1880-tallet var et gullknuseverk.

Det er ønskelig at bygningene blir tilpasset terreng i plan/høyde, og plassert slik at tomtene best mulig får utnyttet sitt utsiktspotensial. Eiendommene er regulert til småhusbebyggelse. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Det er ikke boplikt i Sveio kommune.

Eiendommen er omfattet av reguleringsplanen "Vestre Vågen", Sveio kommune. 
Området er blant annet regulert til:

  • Frittliggende småhusbebyggelse
  • Naust
  • Sjøboder
  • Lekeplass
  • Friluftsområder
  • Småbåthavn.

Sveio kommune har gitt dispensasjon for endring av opprinnelig plankart fra 2012. I dette ligger også dispensasjon fra å bygge fortau, mot at vegen blir bygget noe bredere.

Fritidsboligen blir bygget etter teknisk forskrift for bolig og etter standard beskrivelse for området med tillegg av inkl. ( Be om beskrivelse og arkitekt tegning fra Stavangerhytten på dette. )

For spørsmål rundt boligen ta kontakt med Tormod Rafoss. mob. 415 34 652

Utbyggingsprosjektet består av BERGE SAG. XL BYGG som leverandør og STAVANGERHYTTEN som bygger.

NGS MASKIN vil stå for anleggsarbeidet.

De første tomtene var byggeklare tidlig vår 2017. Nå er det bygget ferdig og innredet DEMO (FUNKIS) HUS for visning. Ta gjerne kontakt om dere er interessert i tomt ved sjøen, nausttomt eller båtplass.

Last ned kart