Krokås

Krokås

Grunnflate/fotavtrykk 115,2 m²
BYA 118,2 m²  -  BRA 99,6 m²
Møne H. 5,5 m. og gesims 3,5 m.
Takvinkel 32°

Mål gjelder Del 1 og 2.