Engøy

Engøy

Grunnflate/fotavtrykk 26,5 m²
BYA 28,5 m²  -  BRA 24,2 m²
Møne H. 4,8 m. og gesims 3,1 m.
Takvinkel 40°

Mer info kommer...