Carport 20

Carport 20

Grunnflate/fotavtrykk 17,9 m²
BYA 20,8 m²  -  BRA 20,8 m²
Møne H. 3,6 m. og gesims 2,7 m.
Takvinkel 34°

Mer info kommer...