Anneks 25

Anneks 25

Grunnflate/fotavtrykk 23,8 m²
BYA 31,9 m²  -  BRA 22,7 m²
Møne H. 4,5 m. og gesims 3,0 m.
Takvinkel 34°

Mer info kommer...