Anneks 20

Anneks 20

Grunnflate/fotavtrykk 21,8 m²
BYA 27,8 m²  -  BRA 20,8 m²
Møne H. 3,5 m. og gesims 2,7 m.
Takvinkel 13°

Mer info kommer...