Anneks 15

Anneks 15

Grunnflate/fotavtrykk 17,3 m²
BYA 23,5 m²  -  BRA 15,4 m²
Møne H. 3,8 m. og gesims 2,6 m.
Takvinkel 34°

Mer info kommer...