Grønåsvågen

Grønåsvågen

Grunnflate/fotavtrykk 37,2 m²
BYA 40,2 m²  -  BRA 34,6 m²
Møne H. 5,1 m. og gesims 3,3 m.
Takvinkel 40°

Mer info kommer...